beslagSäpos beslag och konstiga lådor mot Morjärvmannen
boken morjarvmannen och säpoBESTÄLL BOKEN HÄR
Via e-post karin@ morjarvmannen.se. 200 kr inkl porto inom Sverige. Faktura sänds med boken.

Beslag

Här följer två exempel på Säpos beslag från husrannsakan 1976 samt bilder på konstiga lådor, förmodade sändare, som huvudvittnet hade sett i vår bostad och rapporterade om till Säpo.
första förband
Beslag: Första förband funnen i bilen. Sanfrid hade fått paketet på en Röda Kors-träff.
lapp med telefonnummer
Beslag: Lapp med telefonnummer.
lapp med telefonnummer
Den konstiga GOKO-lådan, som huvudvittnet menade kunde vara en sändare. En vanlig papplåda där Sanfrid förvarade en redigeringsapparat för film.
lapp med telefonnummer
Annan konstig låda beskriven i Säpo-materialet. Huvudvittnet hade i en rapport beskrivit den som en grå låda med utstickande trådar. Några trådar har aldrig stuckit ut ur den lådan. Det är en vanlig förvaringslåda i trä.

Se även Säpomaterialet.
© Karin Eriksson 2011 Boksamarbete - Hjalmarson & Högberg Bokförlag Omslagsdesign - Amir Tehrani Hemsida - Oskar Klang
Load: 0.457ms